2014. február 1., szombat

A 2014. január 31-i közgyűlés jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

A Talea Viridis Egyesület 2014. január 31-én az egyesület székhelyén megtartott
rendes éves közgyűlésről

Jelen vannak:

Zebegényi Zétény                    elnökségi tag
Szabó Áron                             tag
dr. Szabó-Tasi Katalin             elnök


A közgyűlést vezeti dr. Szabó-Tasi Katalin, elnökA Közgyűlés kezdete 18.10 perc

Sz-T.K.: Köszöntöm az egybegyűlteket a Talea Viridis Egyesület 2014. évi első, rendes közgyűlésén. Mivel a titkár nincs jelen, felkérem az elnökség másik tagját, Zétényt, hogy a közgyűlésről vezesse a jegyzőkönyvet, illetve hogy Áronnal együtt jegyzőkönyv hitelesítését.

Mivel a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van, és ez a jelenlegi taglétszám szerint nyolc fő részvételét jelenti, ha az adott ügyben mindenki szavazatképes, megállapítom, hogy három fő jelenlétével a közgyűlés határozatképtelen. Ezért a közgyűlést berekesztem azzal, hogy az alapszabály szerint „ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívják.” Ezek alapján új közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes lesz. 
                                                                                             
dr. Szabó-Tasi Katalin

                                                                                                                                            

Szabó Áron                                                                            Zebegényi Zétény

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése