2014. február 22., szombat

A 2014. február 17-i közgyűlés jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

A Talea Viridis Egyesület 2014. február 17-én az egyesület székhelyén megtartott
rendes (megismételt) éves közgyűlésről

Jelen vannak:

Boksayné Pap Emese             titkár, elnökségi tag
Horváth Balázs                      tag
Zebegényi Zétény                  tag, az elnökség tagja
Szabó Áron                            tag
dr. Szabó-Tasi Katalin           elnök


A közgyűlést vezeti dr. Szabó-Tasi Katalin, elnök


A Közgyűlés kezdete 18.05 perc

Sz-T.K.: Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket a Talea Egyesület 2014. évi második, ismételten összehívott rendes közgyűlésén.  Felkérem Emesét, titkárunkat, hogy a közgyűlésről vezesse a jegyzőkönyvet, illetve kérdezem, hogy kik vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését.
Köszönöm, kézfeltartás alapján Zebegényi Zétény és Szabó Áron.

Tájékoztatok mindenkit, hogy a közgyűlés nyilvános, és tárgysorozata a következő:

1. az elnökség beszámolója a 2013. év tevékenységéről, szavazás a beszámolóról
2. az elnök beszámolója és döntés a 2013. évi közhasznúsági jelentés elfogadásával kapcsolatban
3. az egyesület 2014. évi tevékenysége irányvonalainak meghatározása, a programok időpontjainak felvázolása
4. döntés az egyesület 2014. évi költségvetéséről

Mivel az ismételten összehívott közgyűlés a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes, megállapítom, hogy öt fő jelenlétével a közgyűlés határozatképes.
Kérdezem, hogy van-e valamilyen észrevétel a meghívóval, az abban foglaltakkal kapcsolatban.
-
Sz-T.K: Nincs észrevétel. Akkor javaslom, hogy haladjunk napirendi pontok szerint.

  1. napirendi pont: az elnökség beszámolója a 2013. év tevékenységéről, a beszámoló elfogadása

Sz-T.K: Kiosztottam a beszámoló nyomtatott változatát, és szóban is összegzem:

Tavaly öt különböző alkalommal tartottunk kézműves foglalkozás, minden esetben valamilyen más területtel egybekötött programmal (néprajz, tánc, olvasóvá nevelés). Egy alkalommal hirdettünk rajzpályázatot. A filmvetítések népszerűsége lankadt, a néptánc azonban erősödött. A Kaméleon Olvasóklubot egész évben vittük, és bár a könyvek forgalmazása nem erősödött, az olvasóvá nevelés érdekében ez az erőfeszítés is jelentős. Az Útravaló Program a korábbihoz hasonló támogatottsággal folytatódott. A VONESZO és az Age of Hope Alapítvánnyal együtt lebonyolított gyermeknap volt az egyesület legnagyobb rendezvénye, továbbá decemberben fellépett a Bohócok a Láthatáron csoport.

Kérem, hogy aki elfogadja az elnökség 2013. évről szóló beszámolóját, az kézfeltartással jelezze.
Kézfeltartás és számolás után megállapítom, hogy a közgyűlés a 2013. évi beszámolót egyhangúlag elfogadta, így a Talea Egyesület közgyűlése meghozta a következő közgyűlési határozatot:

1/2014. (II. 17.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jelenlévő tagjai egyhangú határozattal elfogadták az elnökség 2013. évről szóló beszámolóját.


Sz-T.K.: A 2. napirendi pont: az elnök beszámolója és döntés a közhasznúsági jelentés elfogadásával kapcsolatban.

Sz-T.K: Kiosztottam a jelentés nyomtatott változatát is, és szóban is összegzem:

A közhasznúsági jelentés egyrészt röviden tartalmazza a fent már ismertetett programokat, összefüggésben azok költség-vonzataival.
Kérem a közgyűlés tagjait, hogy aki a közhasznúsági jelentést elfogadja, kézfeltartással jelezze. Kérem a két jegyzőkönyvvezetőt, hogy a szavazatokat számolják, és tájékoztassanak. Köszönöm.

2/2014. (II. 17.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jelenlévő tagjai egyhangú határozattal elfogadták az elnökség 2013. évről szóló közhasznúsági jelentését.

Sz-T.K.: A 3. napirendi pont az egyesület 2014. évi tevékenysége irányvonalainak meghatározása. Ezzel kapcsolatban ismertetem a tegnapi elnökségi ülés jegyzőkönyvének ide vonatkozó részét, némi kiegészítéssel:

Az első madarászat a közgyűlés előtt zajlott, így már csak beszámolni tudok róla. Biztosan tudjátok, hogy a farsang megszervezésében vállalkozási szerződés keretei közt közreműködünk. A farsangot illetően Szabó Ildikó önkéntesünk nagyon sok feladatot ellát, viszi a szervezést, ami nagyon jól jön, hiszen nekem nemrég kisbabám született, személyesen kevésbé tudok jelen lenni.
A legsikeresebb rendezvényünk tavaly a gyermeknap volt, javaslom, hogy idén is erre fektessük a legnagyobb hangsúlyt. A legnagyobb eredményt abban látom, hogy a gyereknapon teljes családokat tudtunk megmozgatni, így tényleg megvalósítottuk az eredeti célt, hogy családoknak kínáljunk helyben elérhető kultúr- és sportprogramokat. A filmklub iránt az érdeklődés lanyhult, és költséges is. Egy próbát megér, de ha nem megy, nem kell erőltetni. Az elnyert állami támogatás lehetővé teszi, hogy kiránduljunk, amit őszre javaslok szervezni, illetve hogy eszközöket vásároljunk. Fontos, hogy gondoljunk az ifikre, őket nehezen érjük el. Már az is eredmény lenne, ha társasoznának, és nem a gép előtt ülnének. Jó lenne, hogy egyre több program szervezésébe, bonyolításába be tudnánk vonni a tavaly mellénk állt lányokat.
Sikeres még  Útravaló Program, tehát az évben született, ovit kezdő, iskolát kezdő és felsőbe induló gyerekek könyvcsomaggal való köszöntése. Ezt eddig is én intéztem, viszonylag sok előkészítő munkával jár, a kiépült könyves kapcsolatok stabilak. 2013-ban a könyveket a polgármester adta át, ami nagyon jól mutatja, hogy a program erősödik, 2012-ben a polgármester csak csak felkonferált, azelőtt pedig nem is a falu rendezvényén volt az átadó.  Ezt nagyon fontos lenne minél tovább megtartani. Az ovis néptánc a legrégebbi programunk, már nemcsak ovis, hanem ovis és kisiskolás néptánc egyben.   Jó lenne egy  egy tavaszi, egy  húsvéti, egy anyák napi,  és egy őszi kézműves, egy Márton napi és egy Luca napi is. Szeretném, ha folytatnánk a Rainbow-partnerséget, ami egyrészt a minőségi gyerekkönyvek árusítását jelenti, de a Kaméleon-olvasóklubot is, a gyerekek szeretik, kitartóan csinálják. A könyveladás mindinkább csökken, de ez nem az egyesület fő profilja, nem tudok sok energiát az árusításba fektetni. Jó lenne erősíteni, hogy az oviba programokat vigyünk be, hiszen változatlanul van olyan kisgyerek, akit a hétvégi programokra nem hoznak el, vagy csak nem engedik el, pedig a szomszédban lakik. Szeretnék egy író-olvasó találkozót a könyv napján, áprilisban. Az ovi nem tart igényt tovább a Papírszínházra. Ellenben van egy új önkéntesünk, aki vállalta, hogy kéthavonta egy komplett foglalkozást tart a Kamishibaira építve Damásdi mesevár címen. 
Az AGE of HOPE Alapítvány a legerősebb szakmai kapcsolatunk lett. A gyereknapi rendezvényünk egyben az ő kiemelt rendezvényük is lesz, illetve kaptunk tőlük kézműves eszközöket, alapanyagokat. Nyáron táborozni szeretnének Ipolydamásdon, ez a falu turizmusa szempontjából is jelentős. Cserébe damásdi gyerekeket nyaraltatnának balatoni, budapesti táboraikban.
A Bohócok a láthatáron csoport jelezte, hogy az útiköltségük megtérítése esetén egész napos programmal tudnak jönni hozzánk szeptemberben. 
A rajzpályázatok ismét népszerűek lettek.  Az IKSZT-ben a dolgainkat, játékokat, könyveket, kézműves felszereléseket, ezzel kapcsolatban egyeztetni, illetve megállapodni kell a polgármesterrel. Meg egyébként is általánosságban az IKSZT-ről. Lehetőségünk lesz egy babasarkot létrehozni az IKSZT könyvtárában, ezt őszre, az iskolaév kezdete után javaslom időzíteni.
Az NKA pályázaton nyert összegből egy nagyobb tételt tudunk buszos kirándulásra költeni. Korábban már beszélgettünk erről, és egyelőre úgy tűnik, hogy a Pilisi Parkerdőbe lenne jó menni. Az NKA forrásból tudunk még költeni a gyereknapra, a többi tétel kifejezetten működésre költhető el.

Sz. Á.: A gyereknap volt a legerősebb rendezvényünk, azt kéne feljebb futtatni. Illetve kimaradt a foci-kupa, megismételhetnénk, esetleg lehetne rendszeres, évenkénti rendezvényünk.

Sz-T.K: Bennem körvonalazódik az új gyereknap tematikája, a tavalyi kalózos után,  de ez viszonylag sok önkéntes munkával jár. A falu körüli kalandtúra sok önkéntes segítséget, embert igényel, az egyéb civil kapcsolatokra tudjuk ezt alapozni.

Programterveink összesítve:

Február
- farsangi rendezvény és téltemetés
- madarászat (lezajlott)


Március           - Föld Napja – kézműveskedés és ültetés
                        - rajzpályázat (Víz Világnapja)
- tavaszváró kézműves foglalkozás
- papírszínház

Április             - író-olvasó találkozó
                        - húsvéti kézműves foglalkozás

Május              - Kaméleon olvasóklub programzáró esemény
- anyák napi kézműves
- gyereknap

Június              - tábor az Age of Hope Alapítvánnyal
- szakmai konferencia az együttműködő civilekkel

Július               - csereüdülés az Age of Hope táboraiban

Szeptember     - ovis-kisiskolás néptánc kezdete
                        - Kaméleon-olvasóklub 2014-15-ös tanévre
                        - barátságos focimeccs (II. Talea Kupa)
                        - olvasóklub tiniknek
                        - iskolakezdési adománygyűjtés
                         
Október          - családi buszos kirándulás
- rajzpályázat hirdetése
- papírszínház és kézműves foglalkozás
- babasarok berendezés és átadó az IKSZT-ben


November       - Útravaló Program előkészületei
- Márton napi kézműves
- Márton napi jótékonykodás és lámpás felvonulás
- rajzpályázat átadó

December       - Útravaló Program átadó
- Luca napi kézműves (Sz-T.K.)
- Bohócok a Láthatáron            
- Mikulás napi kézműves foglalkozás
- Téli buszos kirándulás (költségvetéstől függően)
                       
Kérem a megjelenteket, hogy szavazzanak, elfogadják-e az idei évi működési terveinket.  
3/2014. (II. 17.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jelenlévő tagjai egyhangú határozattal kinyilvánítják szándékukat, hogy a 2014. évi programokat elsősorban a jelen közgyűlésen közösen elhatározott tervek szerint valósítják meg.

Sz-T.K.: Köszönöm szépen. Tárgyaljuk a 4. napirendi pontot, az egyesület 2014. évi költségvetését. A tagdíjakon (ez emelkedett, évi 3000 forint lett), illetve magánszemély esetleges támogatásán túl az 1%-ok felajánlásából származó összeggel számolhatunk, de ennek összege megjósolhatatlan. Nagy öröm, hogy pályázaton 300.000 forintot nyertünk az egyesület 2014. évi működésére. Ez kötötten elkölthető pénzösszeg, a felhasználásról mellékelten kiosztok egy-egy példányt a pályázati anyagból. A pályázaton nyert pénzt a megpályázott eszközökre, illetve a működés költségeire (banki díjak, könyvelés, irodaszerek, laptop, nyomtató, stb.) fordíthatjuk. A költségvetés egyébiránt a következőkből gazdálkodhat:

Tervezett bevételek:

45.000 forint (idei tagdíj a már belépett rendes tagoktól)
20.000. forint pártolói tagdíj
Minimális, 5.000 Ft / év bevétel (haszon) a Rainbow Könyvközösség – kereskedelmi rendszerrel (MLM) való együttműködésből.
Cca. 40-70.000 forint az év végén folyósítandó idei 1%
Farsangi rendezvény megszervezéséért járó vállalkozó díj: 60.000 forint
300.000. forint NKA pályázati támogatás

Összesen: 500.000. forint

Tervezett kiadások:

NKA pályázaton nyert összeg kötött felhasználása: 300.000. forint
NKA pályázathoz kapcsolódó önerő: 26.000 forint
Kézművesnapok költsége: 6.000 forint / alkalom, 30.000. forint
Rajzpályázat ajándékok: 5.000 forint
Gyereknap önerő: 25.000 forint
Foci-nap költsége: 3.000 forint
Szakmai konferencia – helységbérlet: 60.000. forint
Bankköltség: 25.000 forint
Önkéntes utazási költségtérítése: cc.15.000 forint
eszközbeszerzés, rendezvényen étkezés: 6000

Összesen 495.000. HUF


Kérdem a jelenlevőket, hogy van-e észrevétel, hozzászólás?
(Nincs észrevétel.)
Kérem a jelenlevőket, hogy a felvázolt költségvetési javaslat elfogadásáról kézfeltartással döntsenek.

 4/2014. (II. 17.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadják az elnök által javasolt költségvetési tervezetétét.


Sz-T.K.: Tájékoztatom még a közgyűlésen résztvevőket, hogy idén május 31-éig kell kérnünk a közhasznúsági státusz fennmaradását. Ehhez lehet, hogy az alapszabály módosítására lesz szükség. Elképzelhető, hogy ennek lebonyolításához segítséget (ügyvéd) kell igénybe venni. Továbbá, mivel az év végén a vezető tisztségviselők mandátuma lejár, biztosan lesz „tisztújító” közgyűlés is. A mostan közgyűlés tekintetében köszönöm szépen az aktív részvételt, és a közgyűlést 2014. február  17-én 19.óra 20-kor berekesztem.

Lejegyezte: Boksayné Pap Emese, titkár, 2014. február 17-én, Ipolydamásdon


                                                                                             
Boksayné Pap Emese, titkár 

                                                                                                                                            

Szabó Áron                                                                           Zebegényi Zétény

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése