2013. november 13., szerda

2013. november 11-i közgyűlés jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYVA Talea Viridis Egyesület 2013. november 11-én az egyesület székhelyén megtartott 
rendkívüli éves közgyűlésről 

Jelen vannak: 

Bertényi Balázs tag

Berezvai Péter tag, Fb. elnök

Boksayné Pap Emese tag

Horváth Balázs tag

Zebegényi Zétény tag

Dr. Jójárt Bíborka tag

Szabó Áron tag

dr. Szabó-Tasi Katalin tag, elnök 

Zoller Ágnes tag, Fb. tag


A közgyűlést vezeti dr. Szabó-Tasi Katalin, elnökA Közgyűlés kezdete 18.10 perc

Sz-T.K.: Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket a Talea Viridis Egyesület 2013. évi rendkívüli közgyűlésén. Kérek egy önként jelentkezőt, aki a közgyűlési jegyzőkönyvet vezeti. Szabó Áron, köszönöm szépen, illetve kérdezem, hogy kik vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését. 

Köszönöm, kézfeltartás alapján Bertényi Balázs és Zoller Ágnes. 
Tájékoztatok mindenkit, hogy a közgyűlés nyilvános, és tárgysorozata a következő: 

1. az elnök tájékoztatója vezető tisztségviselő lemondásáról

2. elnökségi tag választása

Mivel a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van, a jelenlegi taglétszám szerint nyolc fő részvételét jelenti, ha az adott ügyben mindenki szavazatképes. Megállapítom, hogy 9 fő jelenlétével a közgyűlés szavazatképes. 

Kérdezem, hogy van-e valamilyen észrevétel a meghívóval, az abban foglaltakkal kapcsolatban. 

-

Sz-T.K: Nincs észrevétel. Akkor haladjunk napirendi pontok szerint. 1. napirendi pontunk az elnök tájékoztatója vezető tisztségviselő tisztségről való lemondásáról. Gyatyel Erika Elnökségi tag október elsején  kelt nyilatkozatában írásban lemondott elnökségi tagságáról.  A lemondó nyilatkozat azonnal hatályos, így új tisztségviselő választása szükséges. Egyrészt, mert három tagú az elnökség, és új elnökségi tag nélkül működésképtelen az egyesület, másrészt pedig mert a bankszámla felett is csak az elnök plusz egy elnökségi tag rendelkezhet együttesen. Van-e valakinek valamilyen kérdése az 1. napirendi ponttal kapcsolatban. Nincs, köszönöm szépen. 


Sz-T. K. folyt: A 2. napirendi pont: elnökségi tag választása. Ismertetem az elnökségi tag feladatait, az esetleges kizáró körülményeket az Alapszabály szerint. (Röviden ismerteti.) Kérem, hogy aki szeretne az elnökség tagja lenni, az kézfeltartással jelezze. (Zebegényi Zétény jelentkezik.) Kérlek Zéta, röviden mutatkozz be, és nyilatkozz, hogy megválasztásod esetén elvállalod-e az elnökségi tag tisztségét. 

Z.Z..: Röviden bemutatkozik. Nyilatkozom, hogy az Alapszabályban foglaltakat megismertem, személyemmel szemben nem áll fenn kizáró ok, és megválasztásom esetén az elnökségi tag tisztségét elfogadom, az azzal járó feladatokat elvégzem.

Sz-T.K: Köszönöm szépen! Kérem a közgyűlés tagjait, hogy aki egyetért Zebegényi Zétény elnökségi taggá választásával, az kézfeltartással jelezze. Kérem a jegyzőkönyvvezetőt, hogy a szavazatokat számolja, és tájékoztassanak. Köszönöm. 


Sz. Á.: Összesen kilencen szavazhatnak, nyolc feltartott kezet számolok. Zéta tartózkodik Sz-T. K: Köszönöm szépen, akkor kihirdetem a következő határozatot

5/2013. (XI. 11.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés jelenlévő tagjai nyolc igen szavazattal nem szavazat nélkül és az érintett tartózkodásával Zebegényi Zétényt a Talea Egyesület elnökségi tagjának választotta. 


Sz-T.K.: Köszönöm szépen az aktív részvételt, a közgyűlést 2013. november 11-én 18óra 40-kor berekesztem. 

Lejegyezte: Szabó Áron, jegyzőkönyvvezető, 2013. november 11-én Ipolydamásdon

Szabó Áron 

Hitelesítők:
Bertényi Balázs
Zoller Ágnes

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése