2013. február 17., vasárnap

A 2013. február 15-i közgyűlés jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

A Talea Viridis Egyesület 2013. február 15-én az egyesület székhelyén megtartott
rendes éves közgyűlésről

Jelen vannak:

Berezvai Péter             tag, Fb. elnök
Gyatyel Erika                           elnökségi tag
Boksayné Pap Emese              titkár, elnökségi tag
Tamáskovics Ildikó                  tag
Horváth Balázs            tag
Kerényi Réka                          tag
Szabó Áron                             tag
Zoller Ágnes                            tag, Fb. tag
dr. Szabó-Tasi Katalin             elnök


A közgyűlést vezeti dr. Szabó-Tasi Katalin, elnökA Közgyűlés kezdete 17.10 perc

Sz-T.K.: Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket a Talea Viridis Egyesület 2013. évi első, rendes közgyűlésén.  Felkérem Emesét, titkárunkat, hogy a közgyűlésről vezesse a jegyzőkönyvet, illetve kérdezem, hogy kik vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését.
Köszönöm, kézfeltartás alapján Gyatyel Erika és Szabó Áron.

Tájékoztatok mindenkit, hogy a közgyűlés nyilvános, és tárgysorozata a következő:

· 
1. az elnökség beszámolója a 2012. év tevékenységéről, szavazás a beszámolóról
2. az elnök beszámolója és döntés a 2012. évi közhasznúsági jelentés elfogadásával kapcsolatban
3. az egyesület 2013. évi tevékenysége irányvonalainak meghatározása, a programok időpontjainak felvázolása
4. döntés az egyesület 2013. évi költségvetéséről

Mivel a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Ez a jelenlegi taglétszám szerint nyolc fő részvételét jelenti, ha az adott ügyben mindenki szavazatképes. Megállapítom, hogy kilenc fő jelenlétével a közgyűlés szavazatképes.
Kérdezem, hogy van-e valamilyen észrevétel a meghívóval, az abban foglaltakkal kapcsolatban.
-
Sz-T.K: Nincs észrevétel. Akkor javaslom, hogy haladjunk napirendi pontok szerint.

  1. napirendi pont: az elnökség beszámolója a 2012. év tevékenységéről, a beszámoló elfogadása

Sz-T.K: Kiosztottam a beszámoló nyomtatott változatát, és szóban is összegzem:

„Az év elején zajlott Paulovkin Boglárka író és illusztrátor foglalkozása az óvodában, amiről a korábbi beszámolóban már hírt adtunk, de tényszerűen 2012-ben került rá sor.
2012-ben egyetlen kézműves foglalkozásunk volt, tavasszal, amit 13 gyermek vett részt. Gyöngyfűzés volt, ajtódísz készítés, és papírszínház. Több rendezvényt sajnos nem tudtunk megvalósítani, mert négy helyi, korábban aktív tagunk kilépett, ami éreztette hatását a helyi lehetőségeink kapcsán.
Emiatt elsősorban olyan programokat hirdettünk, amelyekben az egyéni részvétel kerül előtérbe. Két alkalommal hirdettünk rajzpályázatot, az év elején Ipolydamásd az otthonom, ősszel pedig az Egy nyár Ipolydamásdon címmel. Meglepően jól sikerült, sok szép és kreatív alkotás érkezett.
Egy alkalommal hirdettünk mesemondó napot is, de ez érdeklődés hiányában elmaradt.
Töretlenül sikerprogramunk a madarászat. Szintén egyszer valósítottuk meg, sok gyermeket megmozgatva. Madarász-programot szervezetek a szülők is a helyi óvodába, ami egy nevelési évben nyolc alkalmat jelent. Az árát a szülők fizetik, de az egyesület tavaly egy alkalmat kifizetett, így támogatva a helyi ovisokat.
Hasonlóképpen, helyi magánszemély kezdeményezésére bábszínházi előadás volt decemberben az óvodásoknak, annak megvalósulását is egyszeri pénzösszeggel támogattuk.
Az ovis néptánc 2012. októberében indult újra, állandó 5-7 fővel működik. A tanárnővel önkéntes szerződést kötöttünk.
Az első évet a Kaméleon Olvasóklubbal jól zártuk, oklevéllel, tortával. A 2012-13-as tanévre öten jelentkeztek, közülük hárman elsősök, bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ketten nem ipolydamásdiak.
Folyamatos volt a Rainbow-partnerség keretében zajló minőségi ifjúsági-és gyermekkönyvek kedvezményes árusítása is, bár a válság érezteti hatását a forgalmon itt is.
Nagyon nagy sikerrel valósult meg az Útravaló programunk második átadója. Négy kiadótól (Aula.info, Cerkabella, Csimota, Manó könyvek) közel 80 kötet könyvet adtunk a gyerekeknek.
Együttműködünk a Szobi (korábban Kistérségi) családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, bár idén szerencsére nem kellett gyermekvédelmi jelzéssel élnünk. Hasonlóképpen együttműködés alakul ki a kóspallagi Bíber Egyesülettel is, egymás kulturális programjairól kölcsönösen értesítjük egymást.
A tinédzsereknek szánt filmklub ősszel újraindult, eredetileg szakember vezetésével, aki azonban nem tudta a távolság miatt a havi egy alkalmat sem vállalni. Ettől függetlenül a filmklub tovább működött, a gyerekek érdeklődőek, szívesen jöttek, összesen három filmet néztek meg, illetve beszéltek róla. (Rómeó és Júlia, Az ötödik elem, Igazából szerelem). A projektort szívességi alapon használtuk, egy magánszemély tulajdona.”

Kérem, hogy aki elfogadja az elnökség 2012. évről szóló beszámolóját, az kézfeltartással jelezze.
Kézfeltartás és számolás után megállapítom, hogy a közgyűlés a 2012. évi beszámolót elfogadta, így a Talea Egyesület közgyűlése meghozta a következő közgyűlési határozatot:

1/2013. (II. 15.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jelenlévő tagjai egyhangú határozattal elfogadták az elnökség 202.. évről szóló beszámolóját.


Sz-T.K.: A 2. napirendi pont: az elnök beszámolója és döntés a közhasznúsági jelentés elfogadásával kapcsolatban.

Sz-T.K: Kiosztottam a jelentés nyomtatott változatát is, és szóban is összegzem:
A közhasznúsági jelentés egyrészt röviden tartalmazza a fent már ismertetett programokat, összefüggésben azok költség-vonzataival.
Kérem a közgyűlés tagjait, hogy aki a közhasznúsági jelentést elfogadja, kézfeltartással jelezze. Kérem a két jegyzőkönyvvezetőt, hogy a szavazatokat számolják, és tájékoztassanak. Köszönöm.

2/2013. (II. 15.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jelenlévő tagjai egyhangú határozattal elfogadták az elnökség 2012.. évről szóló közhasznúsági jelentését.


Sz-T.K.: A 3.napirendi pont az egyesület 2013. évi tevékenysége irányvonalainak meghatározása. Ezzel kapcsolatban ismertetem a tegnapi elnökségi ülés jegyzőkönyvének ide vonatkozó részét. (olvas) Észrevételek?

B.P.E.: A fiatal, tini korosztály bevonása a segítői feladatokba nagyon jó, ha a saját korosztályuk szerint „ciki” is lenne egy kézműves foglalkozásra eljönniük, segítőként egészen más szerepbe kerülhetnek. Felnőtté válásuk során ennek a segítő tevékenységnek fontos szerepe lehet.  

Sz-T.K: Akkor, ha egyetértetek, legyen idén több kézműves foglalkozás.

Gy.E.: igen, legyen. Lehetne tematikusan, mondjuk farsangi már volt, lehet húsvéti, karácsonyi legalább.

Sz. Á.: Esetleg lehetne egy kifejezetten „fiús” alkalom, gépes, robotos.

Sz-T. K: Ez jó ötlet, sokszor a kisfiúk nehezebben szólíthatók meg gyöngyözéssel, festéssel, a tematikus foglalkozás jó ötletnek tűni.

Sz. Á.: illetve, hogy a nagyobbakat ne csak passzív (filmklub) foglalkozással szólítsuk meg, szervezhetnénk egy barátságos focimeccset a helyi gyerekek és egy másik csapat között. A foci a faluban nagyon népszerű. A tavalyi sportnap elmaradt a kilépések miatt, egy csapatrendezvény azonban nem igényel akkora szervezést.

B.P.: Egyetértek.

T.I.: Volt régebben talán 2010-ben egy szabadtéri utólagos gyereknap, az nagyon jól sikerült. Valami hasonló?

Sz-T.K: Bennem körvonalazódik egy gyereknap ötlete, de ez viszonylag sok önkéntes munkával jár. Szervezhetnénk egy témakörre (kalózosra gondoltam) felfűzött kalandtúrát a falu körül. Mivel a helyiekre nem tudunk számítani, rátok, illetve az egyéb civil kapcsolatokra tudjuk ezt alapozni. Jó viszonyom van egy frissen alakult Alapítvánnyal, a VONESZO-val, akik sok önkéntest tudnak megmozgatni. Ha találunk nekik is alkalmas időpontot, és vállalják, belevághatunk egy nagyobb szabású gyereknapba.

Többen: az nagyon jó lenne. Akkor a helyi családok résztvevők lehetnének mind, igazi közösségi program lehetne.

H.B.: örülök, hogy van sok program ötlet, mert sajnos én idén nem valószínű, hogy tudok madarász-foglalkozást tartani. Új tanulmányokba fogtam, jobbára hétvégenként, nem valószínű, hogy ez is bele fog férni. A megértéseteket, és a türelmeteket kérem.

Sz.T.K.: persze, és köszönjük, hogy idejében szóltál. Más: örök probléma a nyár. A gyerekek jobbára a faluban vannak, Mi felnőttek pedig dolgozunk, saját családdal vagyunk. A nyár holtidő, kevesen vagyunk a kitöltéséhez. Szintén civil kapcsolatok kellenének. Az őszi-téli programok (Olvasóklub, Útravaló, Rajzverseny) mehetnek a megszokott menetrend szerint.

Összesítve:

Február
- farsangi kézműves nap (felelőse Sz-T. K.)

Március           - húsvéti kézműves nap (felelőse Gy.E.  és Sz-T. K.)
- Rajzpályázat meghirdetése (Sz-T. K.)
- Filmklub tiniknek (Sz-T.K.)

Április - Filmklub tiniknek (Sz-T.K.)
            - Szakmai segítség az Age of Hope Alapítványnak (Sz-T.K.)

Május              - Rainbow olvasóklub programzáró esemény (Sz-T.K)
- rajzpályázat eredményhirdetés és kiállítás
- Gyereknap (Sz-T.K, VONESZO)

Szeptember      - ovis néptánc kezdete (Hetei Katitól függ, felelős: Sz-T.K.)
                        - Kaméleon-olvasóklub 2013-14-es tanévre (Sz-T.K)
                        - Barátságos focimeccs (Sz. Á.)  
                         
Október           - Robotos kézműves nap (Sz-T.K)
- Filmklub tiniknek (Sz-T.K.)
- rajzpályázat hirdetése

November       - Útravaló Program előkészületei (Sz-T.K)
- Márton napi kézműves (Sz-T.K.)
- rajzpályázat átadó

December        - Útravaló Program átadó
- Karácsonyi kézműves (Sz-T.K.)
- esetleg karácsonyi bábszínház, anyagi helyzet függvényében

Folyamatos:     - Papírszínház az oviban (Sz-T.K)
                       

Kérem a megjelenteket, hogy szavazzanak.3/2013. (II. 15.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jelenlévő tagjai egyhangú határozattal kinyilvánítják szándékukat, hogy a 2013. évi programokat elsősorban a jelen közgyűlésen közösen elhatározott tervek szerint valósítják meg.

Sz-T.K.: Köszönöm szépen. Tárgyaljuk a 4. napirendi pontot, ami az egyesület 2013. évi költségvetése. Vélhetően idén a tagdíjakon, illetve magánszemély esetleges támogatásán túl csak az 1%-ok felajánlásából származó összeggel számolhatunk, de ennek összege megjósolhatatlan. A polgármesteri hivatal szóban jelezte, hogy a rajzversenyt támogatja egy szerény összeggel. A néptáncra idén az egyesület a szülők jelzése, illetve a rendszertelenség miatt nem szedünk pénzt. A költségvetés a következőkből gazdálkodhat:

Tervezett bevételek:

35.000 forint (idei tagdíj a már belépett rendes tagoktól)
20.000. forint pártolói tagdíj
Minimális, 5000 Ft / év bevétel a Rainbow – kereskedelmi rendszerrel (MLM) való együttműködésből.
cca. 30.000 forint az idén folyósított, tavalyi 1%.
Cca. 30.000 forint az év végén folyósítandó idei 1%

Összesen: 120.000. forint

Tervezett kiadások:

Rajzpályázat díjai: 10.000 forint
Gyermeknap költsége: 40.000 forint
Kézművesnapok költsége: 10.000 forint / alkalom, 50.000. forint
Foci-nap költsége: 5.000 forint
Bankköltség: 12.000 forint
Önkéntes utazási költségtérítése: cc.10.000 forint

Összesen 127.000. HUF

Ez minimális eltérés a két oldal között, hozzávetőleges értékek miatt év közben kalkulálható


Kérdem a jelenlevőket, hogy van-e észrevétel, hozzászólás?
(Nincs észrevétel.)
Kérem a jelenlevőket, hogy a felvázolt költségvetési javaslat elfogadásáról kézfeltartással döntsenek.

 4/2013. (II. 15.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jelenlévő tagjai egyhangúlag meghozott  határozattal elfogadják az Egyesület elnök által javasolt költségvetési tervezetétét.


Sz-T.K.: Köszönöm szépen az aktív részvételt, a közgyűlést  2013. február  15-én 19.óra 20-kor berekesztem.

Lejegyezte: Boksayné Pap Emese, titkár, 2013. február 16-án, Ipolydamásdon


                                                                                             
Boksayné Pap Emese, titkár   

                                                                                                                                            

Szabó Áron                                                                            Gyatyel Erika

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése