2013. január 2., szerda

A felügyelő bizottság 2012.12.21-én tartott ülésének jegyzőkönyve


JEGYZŐKÖNYV

A Talea Viridis Egyesület 2012. december 21-én, az egyesület székhelyén megtartott
felügyelő bizottsági ülésről

Jelen vannak:

Berezvai Péter             fb. elnök
Zoller Ágnes                fb. tag
dr. Jójárt Bíborka        fb. tag

dr. Szabó-Tasi Katalin, elnök
Szabó Áron, tag
Horváth Balázs,tag

A jegyzőkönyvet Zoller Ágnes, fb. tag vezeti.

A felügyelő bizottsági ülést az fb. elnök vezeti, kezdete 17. óra 10 perc

B. P..: Köszöntöm a jelenlévőket a Talea Viridis Egyesület 2012. évi felügyelő bizottsági ülésén. Megállapítom, hogy valamennyi felügyelő bizottsági tag megjelent, így az fb. határozatképes.

Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a meghívó szerinti napirend a következő:

1.      Az egyesület 2011. évi gazdálkodásának áttekintése
2.      Az egyesület 2011. évi közhasznú tevékenységének áttekintése, összevetése gazdálkodásával


Első kérdés, hogy van-e valamilyen észrevétel a meghívóval, az abban foglaltakkal kapcsolatban, illetve, hogy szeretné-e bárki, hogy más napirendi pontunk is legyen.

Nincs észrevétel.

Akkor kérem, hogy térjünk az első napirendi pontra, amely az egyesület 2011. évi gazdálkodásának áttekintése. A könyvelt anyagokat mindenkinek előzetesen rendelkezésére bocsátottam, és itt is megtekinthetőek.

A jelenlévők áttekintik a főkönyvet és a kivonatot, az elnök által vezetett házipénztár 2011- re vonatkozó részét.

B.P.: Van-e valakinek valamilyen észrevétele, hozzászólása. A könyvelést Horváth Balázs készítette, elsősorban ő tud válaszolni a kérdésekre.

B.P.: Nincs kérdés, hozzászólás. Megállapítom, hogy a könyvelés pontosan megegyezik a papír alapú számlákkal, semmilyen eltérés nincs.
Kérem, hogy az fb. tagjai döntsenek arról, hogy az egyesület gazdálkodását az alapszabályban foglaltaknak megfelelőnek tekintik-e?

1/2012. (XII. 21.) Felügyelő Bizottsági Határozat

A Talea Egyesület 2011. évi gazdálkodását a Felügyelő Bizottság áttekintette, azt megfelelőnek ítélte.


B.P.: Köszönöm. Ismertetem a második napirendi pontot: az egyesület 2011. évi közhasznú tevékenységének áttekintése, összevetése gazdálkodásával. Kérek mindenkit, hogy ismét röviden olvassa el az elnökség beszámolóját a 2011. évi tevékenységéről és a közhasznúsági jelentést is.

Az fb. tagok áttekintik az iratokat.

B.P.: Van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója?

Dr. J. B.: Kimagasló a tételek közül az év eleji művészeti foglalkozás költsége. Mi indokolta ennek a programnak a szükségességét.

Dr. Sz-T. K.:  Valóban kimagaslónak tűnhet a többihez képest, de ez azért van, mert egy kirándulást, mesemondást helyben kevesebb pénzből meg tudunk oldani. Egy ismert és elismert szerző-illusztrátor részvételével szervezett program azonban még így is olcsó. Egy komplex művészeti foglalkozást tartott, ideutazott, vissza, gyakorlatilag egy napja ráment (ez az anyagi, megélhetési oldala), másrészt azonban egy olyan programon vettek részt az óvodások, ami több művészeti területet magába foglal, ráadásul újdonság volt a helyben hozzáférhető programokhoz képest. Harmadrészt az olvasás népszerűsítése évében hirdettük a programot, ahhoz illeszkedett, bár átcsúsztunk 2012-re vele. Az útravaló programunkhoz kapcsolódóan fontos még, hogy a minket támogató kiadóknak ígéretet tettünk, hogy a tőlük kapott könyveket nemcsak egyszerűen odaadjuk a gyerekeknek, hanem visszatérően szervezünk könyves programokat. Ezzel – az egyébként szülők és gyerekek körében is nagy sikert aratott – programmal ennek a jogos elvárásnak is megfeleltünk.

Z. Á.: Így, értékarányban már nem tűnik kimagaslónak.

Dr. J. B.: Igen, így már szerintem is rendben van. Köszönöm a bővebb tájékoztatást.

B. P.: Egyéb kérdés?

Nincs

Akkor kérem, hogy aki a közhasznú tevékenységet és a gazdálkodást koherensnek találja, kézfeltartással jelezze. Köszönöm.


2/2012. (XII. 21.) Felügyeli Bizottsági Határozat

A Talea Egyesület 2011. évi közhasznú tevékenységét, ezzel kapcsolatos beszámolóját, közhasznúsági jelentését a Felügyelő Bizottság áttekintette, és egyhangúlag megfelelőnek, a gazdálkodással összeegyeztethetőnek ítélte.

B. P.:  Bár további napirendi pontunk nincs, szeretném felvetni, hogy a jövőre nézve indokoltnak tartanám, ha az éves f.b. ülést a közhasznúsági jelentés elfogadását követően rövid időn belül tartanánk meg, nem majdnem egy évvel a vizsgált gazdasági évet követően. Ha nincs ezzel szemben kifogás, ellenvetés, akkor tájékoztatom az f.b. tagjait, hogy idén korábban tervezem összehívni az f.b. rendes ülését.

Dr. J.B.: Jó elgondolásnak tartom, egyetértek.

Z. Á.: Én is.

Mivel további napirendi pontunk nincs, az ülést 18. 25-kor berekesztem.


Dr. Jójárt Bíborka
Felügyelő bizottsági tag
_______________________________
Zoller Ágnes
Felügyelő bizottsági tag
Jegyzőkönyvvezető
_______________________________
Berezvai Péter
Felügyelő bizottság elnöke
Levezető elnök                                                                                                                                            

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése