2014. december 10., szerda

Meghívó zárt közgyűlésre - 2014. 12. 30-ára


Tisztelt Egyesületi Tagok!

Ezúton hívok mindenkit a Talea Egyesület 2014. évi negyedik (rendkívüli) közgyűlésére

2014. december 30-ára, keddre, délután 17:00 órára

az egyesület székhelyére (Ipolydamásd – 2631, Fő út. 63.).

Tájékoztatok mindenkit, hogy a közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.


A közgyűlés tárgysorozata a következő:

  1. Jelentkezések fogadása és jelöltek meghallgatása a Talea Egyesület elnöki tisztségére
  2. Az egyesület elnökének megválasztása 2014. december 31-étől 5 (öt) éves intervallumra.


Tájékoztatom a tagokat, hogy az egyesület elnökének 2009. december 19-én keletkezett mandátuma 2014. december 19-én lejár, ezért az egyesület működése érdekében elnök megválasztása szükséges.
Tájékoztatom a tagokat, hogy a közgyűlés összehívása és a tisztségviselő megválasztása az új, a közgyűlés által 2014. október 31-én elfogadott Alapszabály szerint történik.

Ezért a jelen meghívóban arra az esetre, ha a 2014. december 30-án 17:00-ra kitűzött közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt lesz határozatképtelen, azonos tárgysorozattal közgyűlést hívok össze

2014. december 30-ára, keddre, délután 17:30 órára.

További tájékoztatás, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos jogköre a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a jelenlévő tagok vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, a közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozzák meg.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított, 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
Megjelenésetekre feltétlenül számítok!

Ipolydamásd, 2014.december10.
dr. Szabó-Tasi Katalin

elnök

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése