2012. augusztus 25., szombat

Meghívó 2012.09.10-i Közgyűlésre


Kedves Egyesületi Tagok!

Ezúton hívok mindenkit a Talea Egyesület 2012. évi harmadik közgyűlésére

2012. szeptember 10-ére, hétfőre, délután 18:00 órára

az egyesület székhelyére (Ipolydamásd – 2631, Fő út. 63.).

Tájékoztatok mindenkit, hogy a közgyűlés nyilvános, és tárgysorozata a következő:

  1. alapszabály módosítása


Felhívom a tagok figyelmét, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Ez a jelenlegi taglétszám szerint nyolc fő részvételét jelenti, ha az adott ügyben mindenki szavazatképes. Ha a közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
További általános tájékoztatás, hogy az Alapszabály szerint a közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a jelenlévő tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. A közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).
Tájékoztatom a tagokat, hogy az Alapszabály III/1/1. 1. Pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatásköre az Alapszabály módosítása. A módosítás szükségessége azért merült fel, mert az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény szerinti 1%-ra való jogosultságunkhoz szükséges, hogy az Alapszabályt kiegészítsük azzal, hogy az egyesület polgármester-jelöltet sem, és Európai Parlamenti képviselőjelöltet sem támogat.


Megjelenésetekre feltétlenül számítok.

Ipolydamásd, 2012. augusztus 25.  

Boksayné Pap Emese
titkár

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése