2012. május 31., csütörtök

A 2012. május 5-i közgyűlés jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYVA Talea Viridis Egyesület 2012. május 8-án az egyesület székhelyén megtartott
rendes éves közgyűlésről

Jelen vannak:
Bertényi Balázs tag

Berezvai Péter tag, Fb. elnök

Boksayné Pap Emese tag

Gyatyel Erika tag

Horváth Balázs tag

dr. Rajzinger Ágnes tag

Szabó Áron tag

dr. Szabó-Tasi Katalin tag, elnök

Zoller Ágnes tag, Fb. tag


A közgyűlést vezeti dr. Szabó-Tasi Katalin, elnökA Közgyűlés kezdete 18.10 perc

Sz-T.K.: Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket a Talea Viridis Egyesület 2012. évi második, rendkívüli közgyűlésén. Kérek egy önként jelentkezőt, aki a közgyűlési jegyzőkönyvet vezeti. Szabó Áron, köszönöm szépen, illetve kérdezem, hogy kik vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését.

Köszönöm, kézfeltartás alapján Bertényi Balázs és Zoller Ágnes.
Tájékoztatok mindenkit, hogy a közgyűlés nyilvános, és tárgysorozata a következő:

1. az elnök tájékoztatója vezető tisztségviselők kilépéséről

2. elnökségi tag választása

3. titkár választása
Mivel a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van, a jelenlegi taglétszám szerint nyolc fő részvételét jelenti, ha az adott ügyben mindenki szavazatképes. Megállapítom, hogy 9 fő jelenlétével a közgyűlés szavazatképes.

Kérdezem, hogy van-e valamilyen észrevétel a meghívóval, az abban foglaltakkal kapcsolatban.

-

Sz-T.K: Nincs észrevétel. Akkor haladjunk napirendi pontok szerint. 1. napirendi pontunk az elnök tájékoztatója vezető tisztségviselők kilépéséről. Nos, négyen egyszerre jelentették be kilépési szándékukat, először szóban, de mivel ez nem felelt meg az Alapszabályban foglaltaknak, április 28-án kelt nyilatkozatukban írásban, amelyet írásban nem indokoltak, egyébként nem is kell. Az Alapszabály szerint az írásban közölt lemondó nyilatkozat azonnal hatályos, így a négy tag egyesületi tagsága aznap megszűnt. Tekintettel arra, hogy a négy kilépő között volt a titkár és az elnökség harmadik tagja is, sürgősen új tisztségviselők választása szükséges. Egyrészt, mert három tagú az elnökség, és új elnökség nélkül működésképtelen az egyesület, másrészt pedig mert a bankszámla felett is csak az elnök plusz egy elnökségi tag rendelkezhet együttesen. Van-e valakinek valamilyen kérdése az 1. napirendi ponttal kapcsolatban. Nincs, köszönöm szépen.
Sz-T. K. folyt: A 2. napirendi pont: elnökségi tag választása. Ismertetem az elnökségi tag feladatait, az esetleges kizáró körülményeket az Alapszabály szerint. (Röviden ismerteti.) Kérem, hogy aki szeretne az elnökség tagja lenni, az kézfeltartással jelezze. (Gyatyel Erika jelentkezik.) Kérlek Erika, röviden mutatkozz be, és nyilatkozz, hogy megválasztásod esetén elvállalod-e az elnökségi tag tisztségét.

Gy.E.: Röviden bemutatkozik. Nyilatkozom, hogy az Alapszabályban foglaltakat megismertem, személyemmel szemben nem áll fenn kizáró ok, és megválasztásom esetén az elnökségi tag tisztségét elfogadom, az azzal járó feladatokat elvégzem.

Sz-T.K: Köszönöm szépen! Kérem a közgyűlés tagjait, hogy aki egyetért Gyatyel Erika elnökségi taggá választásával, az kézfeltartással jelezze. Kérem a jegyzőkönyvvezetőt, hogy a szavazatokat számolja, és tájékoztassanak. Köszönöm.


Sz. Á.: Összesen kilencen szavazhatnak, nyolc feltartott kezet számolok. Gyatyel Erika tartózkodik.
Sz-T. K: Köszönöm szépen, akkor kihirdetem a következő határozatot

5/2012. (V. 08.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai nyolc igen szavazattal nem szavazat nélkül és az érintett tartózkodásával Gyatyel Erikát a Talea Egyesület elnökségi tagjának választotta.


Sz-T.K.: A 3.napirendi pont titkár választása Ismertetem a titkár feladatait, az esetleges kizáró körülményeket az Alapszabály szerint. (Röviden ismerteti.) Kérem, hogy aki szeretne az elnökség tagja lenni, az kézfeltartással jelezze. (Boksayné Pap Emese jelentkezik.) Kérlek Emese, röviden mutatkozz be, és nyilatkozz, hogy megválasztásod esetén elvállalod-e az elnökségi tag tisztségét.
Gy.E.: Röviden bemutatkozik. Nyilatkozom, hogy az Alapszabályban foglaltakat megismertem, személyemmel szemben nem áll fenn kizáró ok, és megválasztásom esetén a titkár tisztségét elfogadom, az azzal járó feladatokat elvégzem.
Sz-T.K: Köszönöm szépen! Kérem a közgyűlés tagjait, hogy aki egyetért Boksayné Pap Emese elnökségi taggá választásával, az kézfeltartással jelezze. Kérem a jegyzőkönyvvezetőt, hogy a szavazatokat számolja, és tájékoztassanak. Köszönöm.
Sz. Á.: Összesen kilencen szavazhatnak, nyolcan jelzik egyetértésüket, az érintett szóban jelzi, hogy tartózkodik.

Sz-T. K: Köszönöm szépen, akkor kihirdetem a következő határozatot
6/2012. (V. 08.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jelenlévő tagjai nyolc igen szavazattal nem szavazat nélkül és az érintett tartózkodásával Boksayné Pap Emesét a Talea Egyesület titkárává választotta.
Sz-T.K.: Köszönöm szépen az aktív részvételt, a közgyűlést 2012. május 8-án 18óra 55-kor berekesztem.

Lejegyezte: Szabó Áron, jegyzőkönyvvezető, 2012. május 8-án Ipolydamásdon

Szabó Áron

Hitelesítők:
Bertényi Balázs
Zoller Ágnes

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése