2010. február 22., hétfő

A Talea Egyesület 2009. évi közgyűlési határozatai

Talea Viridis – Ipolydamásd Gyermekeiért és Ifjúságáért Közhasznú Egyesület

Közgyűlési Határozatok Tára 2009.


A 2009. október 2-i Alakuló Közgyűlésen meghozott határozatok:

1/2009. (X. 02.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés levezető elnöke dr. Szabó-Tasi Katalin. Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét Berezvai Péter vezeti, valamint Zoller Ágnes és Bertényi Balázs hitelesíti. A szavazatszámláló bizottság tagjai Zoller Ágnes és Bertényi Balázs.


2/2009. (X. 02.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés napirendje a következő a következő pontokból áll: 1. Döntés az egyesület megalakításáról, 2. Az alapszabály ismertetése, megbeszélése, 3. Az alapszabály elfogadása, 4. Az ügyintéző és képviseleti szervek, vezető tisztségviselők megválasztása, 5. A tagdíj mértékének megállapítása, 6. Egyéb kérdések


3/2009. (X. 02.) számú közgyűlési határozat
A jelenlévők egyhangúlag elhatározták a Talea Viridis – Ipolydamásd Gyermekeiért és Ifjúságáért Közhasznú Egyesület megalapítását.


4/2009. (X. 02.) számú közgyűlési határozat
A Talea Viridis – Ipolydamásd Gyermekeiért és Ifjúságáért Közhasznú Egyesület megismételt alakuló közgyűlése az egyesület módosított alapszabályát elfogadta, azt a jelenlévők magukra nézve kötelezőnek tartják.


5/2009. (X. 02.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a Talea Viridis – Ipolydamásd Gyermekeiért és Ifjúságáért Közhasznú Egyesület elnökének dr. Szabó-Tasi Katalint választotta meg.


6/2009. (X. 23.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a Talea Viridis – Ipolydamásd Gyermekeiért és Ifjúságáért Közhasznú Egyesület titkárának Halmai Gellértet választotta meg.


7/2009. (X. 02.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a Talea Viridis – Ipolydamásd Gyermekeiért és Ifjúságáért Közhasznú Egyesület elnökségi tagjának Garai Andreát választotta meg.


8 /2009. (X. 02.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a Talea Viridis – Ipolydamásd Gyermekeiért és Ifjúságáért Közhasznú Egyesület felügyelő bizottsága elnökének Berezvai Pétert választotta meg.


9 /2009. (X. 02.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a Talea Viridis – Ipolydamásd Gyermekeiért és Ifjúságáért Közhasznú Egyesület felügyelő bizottsága egyik tagjának dr. Jójárt Bíborkát választotta meg.


10 /2009. (X. 02.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a Talea Viridis – Ipolydamásd Gyermekeiért és Ifjúságáért Közhasznú Egyesület felügyelő bizottsága másik tagjának Zolller Ágnest választotta meg.


11/2009. (X. 02.) számú közgyűlési határozat
Az egyesületi tagok által az alapítás évében fizetendő tagdíj fejenként 2500 Ft, azaz kettőezerötszáz forint, pártoló tagok részére 20 000 Ft, azaz húszezer forint.


12/2009. (X. 02.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés felhatalmazta az egyesület elnökét, hogy az egyesület nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyben eljárjon a különböző hatóságoknál.
2009. december 31-én lezárva, összesen 12 db, 1-12-ig sorszámozott közgyűlési határozat.

Ipolydamásd, 2009. december 31.


Halmai Gellért
titkár

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése