2014. október 17., péntek

Meghívó 2014. 10. 31-i közgyűlésre


Tisztelt Egyesületi Tagok!

Ezúton hívok mindenkit a Talea Egyesület 2014. évi harmadik (rendkívüli) közgyűlésére

2014. október 31-ére, péntekre, délután 18:00 órára

az egyesület székhelyére (Ipolydamásd – 2631, Fő út. 63.).

Tájékoztatok mindenkit, hogy a közgyűlés nyilvános, és tárgysorozata a következő:

  1. Az egyesület alapszabályának felülvizsgálata és módosítása az egyesület közhasznú jogállásának törlésére tekintettel
  2. Az egyesület alapszabályának módosítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályainak való megfelelés céljából.

Tájékoztatom a tagokat, hogy az egyesület elnöke a mai napon (2014. október 17.) vette kézhez a Budapest Környéki Törvényszék végzését, amely az egyesület közhasznú jogállásának törléséről rendelkezett, és amelyben a törvényszék felhívta az egyesületet, hogy vizsgálja felül létesítő okiratát, és amennyiben szükséges, a végzés kézhezvételétől számított harminc napon belül kezdeményezze a létesítő okirat módisítását.

Felhívom a tagok figyelmét, hogy főszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Ez a jelenlegi taglétszám (15 fő) szerint kilenc fő részvételét jelenti, ha az adott ügyben mindenki szavazatképes. Amennyiben a közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
Ezért a jelen meghívóban arra az esetre, ha a 2014. október 31-én 18:00-ra kitűzött közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt lesz határozatképtelen, azonos tárgysorozattal közgyűlést hívok össze

2014. október 31-ére, péntekre, délután 18:30 órára.

További tájékoztatás, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a jelenlévő tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. A közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

Megjelenésetekre feltétlenül számítunk!

Ipolydamásd, 2014.október 17.

Boksayné Pap Emese
titkár


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése