2014. január 20., hétfő

közgyűlési meghívó - 2014. január 31-ére


Tisztelt Egyesületi Tagok!

Ezúton hívok mindenkit a Talea Egyesület 2014. évi első (rendes) közgyűlésére

2014. január 31-ére, péntekre, délután 18:00 órára

az egyesület székhelyére (Ipolydamásd – 2631, Fő út. 63.).

Tájékoztatok mindenkit, hogy a közgyűlés nyilvános, és tárgysorozata a következő:

  1. az elnökség beszámolója a 2013. év tevékenységéről, szavazás a beszámolóról
  2. az elnök beszámolója és döntés a 2013. évi közhasznúsági jelentés elfogadásával kapcsolatban
  3. az egyesület 2014. évi tevékenysége irányvonalainak meghatározása, a programok időpontjainak felvázolása
  4. döntés az egyesület 2014. évi költségvetéséről


Felhívom a tagok figyelmét, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Ez a jelenlegi taglétszám (14 fő) szerint nyolc fő részvételét jelenti, ha az adott ügyben mindenki szavazatképes. Ha a közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
További tájékoztatás, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a jelenlévő tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. A közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

Megjelenésetekre feltétlenül számítunk!

Ipolydamásd, 2014. január 20.

Boksayné Pap Emese

titkár

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése