2011. február 15., kedd


Talea Viridis – Ipolydamásd Gyermekeiért és Ifjúságáért Közhasznú Egyesület
2631 Ipolydamásd, Fő u. 63.2010. évi
Közhasznúsági jelentéseBudapest, 2011. január 30.


dr. Szabó-Tasi Katalin
elnök

A Talea Egyesület
közhasznúsági jelentése
a 2010-es esztendőről


1.       SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az egyesület 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 37 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.

2.       KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet sem állami sem egyéb támogatást nem kapott, valamennyi bevétele a 2009. évi esedékes tagdíjakból származott.

3.       VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A bevételt teljes egészében a szervezett rendezvények anyagköltségére fordítottuk, amelybe beletartozik a sporteszközök vásárlása is, illetve egy nagyobb tételnek számító eszközvásárlás, a Papírszínház kezdő készletének megvásárlása, továbbá a rendezvényeken nyújtott cafeteria-ellátás költségei is.

4.       CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatást, így e soron továbbra nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5.       KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Nem kaptunk ilyen támogatást

6.       A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Nem folyósítottunk ilyen juttatást.

7.       A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Március 20-án kézműves foglalkozás volt, 3 különböző tevékenységi körrel és diavetítéssel. Júliusban madarászattal egybekötött szabadtéri napot tartottunk, sporttal, labdajátékokkal, cserebere-vásárral, bográcsozással. Októberben ismét kézműves nap volt, a japán kultúra jegyében,  kalligráfiával, koinoborival, és a végén papírszínház.

Ipolydamásd, 2011. január 30.


dr. Szabó-Tasi Katalin
elnök
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Talea Egyesület Közgyűlése 2011. január 28-i ülésén elfogadta.

Közhasznúsági jelentés 1. számú mellékleteTalea Viridis – Ipolydamásd Gyermekeiért és Ifjúságáért Közhasznú Egyesület
2631 Ipolydamásd, Fő u. 63.
2010. évi
Egyszerűsített éves beszámolóTartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatásIpolydamásd, 2011. január 30.

dr. Szabó-Tasi Katalin
elnökAz egyszerűsített éves beszámolót a Horváth Balázs egyesületi tag, mérlegképes könyvelő állította össze,
könyvszakértő azt nem vizsgálta.

Talea Egyesület Ipolydamásd                                                                                                                                                                                                                    Fordulónap: 2010.12.31
Mérleg                                                                                                              
                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                           Adatok eFt-ban
Sorsz.
Tétel megnevezése
Előző évi
Önrevízió
Tárgyév
a
B
c
d
e
A.
Befektetett eszközök
0
0
0
I.
Immateriális javak
0


II.
Tárgyi eszközök
0

0
III.
Befektetett pénzügyi eszközökIV.
Befektetett eszközök értékhelyesbítéseB.
Forgóeszközök
27
0
37
I.
Készletek


18
II.
Követelések


15
III.
ÉrtékpapírokIV.
Pénzeszközök
27

4
C.
Aktív időbeli elhatárolások
0
0
0
Eszközök összesen
27

37
D.
Saját tőke

0
0
I.
Induló tőkeII.
Tőkeváltozás
0

27
III.
Lekötött tartalékIV.
Értékelési tartalékV.
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
27

6
VI.
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbőlE.
Céltartalékok
0
0
0
F.
Kötelezettségek
0
0

I.
Hátrasorolt kötelezettségekII.
Hosszú lejáratú kötelezettségekIII.
Rövid lejáratú kötelezettségek
0

4
G.
Passzív időbeli elhatárolások
0
0

Források összesen
27
0
37

                                                                                                                                                                                                        dr. Szabó-Tasi Katalin
Budapest, 2011. január 30.                                                                                                                                                                            elnök

Talea Egyesület Ipolydamásd                                                                                 Fordulónap: 2010.12.31
Eredménykimutatás                           
                                                                                                                                            
Adatok eFt-ban
Sorsz.
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
E
A.
Összes közhasznú tevékenység bevétele
27

77
1.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
0

0
a.
alapítótólb.
központi költségvetéstől
0

0
c.
helyi önkormányzattól
0

0
d.
egyéb
0


2.
Pályázati úton elnyert támogatás
0

0
3.
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
0

14
4.
Tagdíjból származó bevételek
27

47
5.
Egyéb bevételek
0

16
6.
Pénzügyi műveletek bevételei
0

0
7.
Rendkívüli bevételek8.
Aktivált saját teljesítmény értékeB.
Vállalkozási tevékenység bevétele
0

0
1.
Árbevételek2.
Egyéb bevételek3.
Pénzügyi műveletek bevételei4.
Rendkívüli bevételekC.
Összes bevétel
0

0
D.
Közhasznú tevékenység költségei
0

0
1.
Anyagjellegű ráfordítások
0

71
2.
Személyi jellegű ráfordítások
0

0
3.
Értékcsökkenési leírás
0


4.
Egyéb ráfordítások5.
Pénzügyi műveletek ráfordításai6.
Rendkívüli ráfordításokE.
Vállalkozási tevékenység költségei
0

0
1.
Anyagjellegű ráfordítások2.
Személyi jellegű ráfordítások3.
Értékcsökkenési leírás4.
Egyéb ráfordítások5.
Pénzügyi műveletek ráfordításai6.
Rendkívüli ráfordítások7.
Aktivált saját teljesítmény értékeF.
Összes tevékenység költségei (D+E)
27

71
G.
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
0

0
H.
Adófizetési kötelezettség
0

0
I.
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
0

0
J.
Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
27

6
Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegű ráfordítások
0

0
       1. Bérköltségek
0

0
             a. megbízási díjak             b. tiszteletdíjak       2. Személyi jellegű egyéb költségek
0


       3. Személyi jellegű költségek közterheiB. Nyújtott támogatások
0

0
       1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

Ipolydamásd, 2011. január 30.                                                                                             dr. Szabó-Tasi Katalin
elnök


Közhasznúsági jelentés 2. sz. mellékleteKIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2010. év

Megnevezés
Előző évi összeg (eFt)
Tárgyévi összeg (eFt)
Változás
Megjegyzés
%
eFt
Induló tőke
0
0
0
0

Tőkeváltozás
0
27
0
27

Lekötött tartalék
0
0
0
0

Értékelési tartalék
0
0
0
0

Tárgyévi eredmény
27
6
0
0

   Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
0
0
0
0

   Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
0
0
0
0

   Egyéb
0
0
0
0Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése